قاضی شاهد
ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧ 
قاضی روز جزا ؛ خود ؛ شاهد اعمال ماست
کلمات کلیدی: