دروغ
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٧ 

آقای کشیش در کلیسا به محل وعظ و خطابه رفته
و به حاضرین می گوید :
- بحث امروز ما دربارۀ دروغ است .

هفتۀ گذشته من ازشما تقاضا کرده بودم که
در منزل فصل هفدهم انجیل که دربارۀ دروغ نوشته شده است
را بخوانید .
حال اگر درمیان شما کسی هست که آن را نخوانده باشد
دست خود را بلند کند.

ولی هیچ کس حرکتی نکرد.

دراین موقع کشیش خنده ای کرده و گفت :
- عزیزان من ، حال به تأثیر وعظ درشما پی می برم
چون انجیل "فصل هفدهم" ندارد


کلمات کلیدی: داستانک