با خدا یا ناخدا...
ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧ 
در طوفان حوادث ؛ با خدا بودن کارگشاست نه ناخدا بودن
کلمات کلیدی: