زنگ بعد: حساب
ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧ 
زنگ تفریح دنیا ؛ گذرا می باشد . زنگ بعد ؛ حساب داریم !!
کلمات کلیدی: